TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Tác giả: admin

blank

Nghị quyết 18-NQ/TW: Quyền sử dụng đất không phải quyền sở hữu

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu là nội dung tại Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa […]
Chi tiết
blank

Danang International Airport

Danang International Airport is the 3rd largest and busiest airport in Vietnam, after Tan Son Nhat International Airport (Ho Chi Minh City) and Noi Bai International Airport (Hanoi). It is situated in Duy Tan Ward, Hai Chau District, about 3km from Danang City Center. Danang Airport is a vital transportation hub in Central, connecting between North and […]
Chi tiết
blank

My Khe Beach in Danang Vietnam

My Khe Beach boasts a 35-mile stretch of white sand that’s approximately 5 km east of Da Nang. It’s considered to be one of Vietnam’s most picturesque beaches. Closed to the city center (5km), the most popular beach My Khe is the common name of the coastline lasted 10km from the base of the Son […]
Chi tiết
blank

Cẩm nang đồ ăn Đà Nẵng Nhà hàng tốt nhất ở miền Trung

Nhiều nhà hàng tốt nhất ở Đà Nẵng có thể được tìm thấy gần bờ sông Hàn và trong cộng đồng ven biển của Sơn Trà. Vì hải sản tươi sống được người dân địa phương đánh bắt hằng ngày và có sẵn cho các nhà hàng ở địa phương, khách đến Đà Nẵng có thể mong đợi các nguyên […]
Chi tiết
blank

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử là gì?

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ Điều 386 Chương XXIV Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) quy định tội vi phạm việc niêm phong, kê biên […]
Chi tiết
Designed by W.O.A.
blank