TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Xin giấy phép kinh doanh có điều kiện, giấy phép con

 • KM UNION
 • Services
 • Xin giấy phép kinh doanh có điều kiện, giấy phép con

Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành nghề mà Nhà nước không cấm, tuy nhiên trên thực tế có nhiều ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, lại có ngành nghề đòi hỏi giấy phép của cơ quan chuyên ngành con (các loại giấy phép đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam). Do đó, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần có Giấy phép con.

Công ty Luật KM UNION cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép con, giấy phép kinh doanh có điều kiện chuyên nghiệp 

Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected]

Khái niệm Giấy phép con, Giấy phép kinh doanh có điều kiện là gì?

 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện, vì lý do quốc phòng; an ninh quốc gia, trật tự; an toàn xã hội; đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
 • Giấy phép con hay con gọi là Giấy phép kinh doanh có điều kiện là sự hợp pháp hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi doanh nghiệp có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Giấy phép kinh doanh đôi khi còn được gọi là Giấy phép con. Được hiểu là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp; chủ thể kinh doanh tiến hành một hoặc một số hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực.
 • Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ có tính chất thông hành mà có nó thì các cá nhân; các tổ chức kinh doanh được hoạt động một cách hợp pháp. Doanh nghiệp buộc phải có các giấy phép này khi hoạt động những lĩnh vực thuộc Danh mục ngành; nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Giấy phép kinh doanh còn được sử dụng như một hình thức hạn chế kinh doanh đối với những ngành, nghề, lĩnh vực nhất định.
 • Các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định nhiều loại Giấy phép là: Công thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp; Thông tin và Truyền thông.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:
  • Thông thường, đây là các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của cơ sở đó. Khi chủ thể kinh doanh đã đáp ứng được những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho họ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
  • Sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh mới được phép kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực đó.
  • Những loại giấy chứng nhận phổ biến hiện nay có thể kể đến như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy; an ninh trật tự…
Điều kiện về chứng chỉ hành nghề
 • Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn; kinh nghiệm về một ngành, nghề nhất định.
 • Đối với những ngành nghề có điều kiện này, doanh nghiệp phải có người hoạt động trong ngành nghề đó có chứng chỉ hành nghề.
 • Tùy vào từng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau được quy định trong pháp luật chuyên ngành mà yêu cầu số lượng cá nhân có giấy chứng nhận hành nghề; vị trí của người có giấy chứng nhận hành nghề trong doanh nghiệp cũng khác nhau. Chẳng hạn như:
  • Yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. Ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.
Điều kiện về vốn pháp định
 • Yêu cầu về vốn pháp định thường được đặt ra đối với các ngành; lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm tài sản cao của doanh nghiệp hoặc các ngành; nghề có yêu cầu có cơ sở vật chất lớn. Ví dụ, pháp luật quy định doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 20 tỷ đồng mới được hoạt động lĩnh vực này.
 • Mục đích của yêu cầu về mức vốn tối thiểu này nhằm xác định năng lực hoạt động trong ngành; lĩnh vực đó của doanh nghiệp. Và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có giao dịch với doanh nghiệp đó.
Một số điều kiện khác
 • Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc;
 • Phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty để bắt đầu kinh doanh.
 • Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định.

Các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện

 1. Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
 2. Xin giấy phép hoạt động ngành in
 3. Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT
 4. Xin giấy phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản
 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 6. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
 7. Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học )
 8. Xin giấy phép sản xuất thuốc thú y
 9. Xin giấy phép thành lập trường mầm non
 10. Giấy phép công bố lưu hành sản phẩm
 11. Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám
 12. Xin giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
 13. Xin giấy phép nhập khẩu
 14. Giấy phép quảng cáo
 15. Giấy phép dạy nghề cơ sở
 16. Giấy phép bán lẻ rượu
 17. Giấy phép bán buôn rượu
 18. Xin giấy phép sản xuất rượu
 19. Giấy phép hoạt động trang tin điện tử ICP
 20. Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
 21. Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 22. Giấy phép khuyến mãi theo chương trình
 23. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài
 24. Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Thủ tục xin cấp giấy phép con, giấy phép có điều kiện

Tùy từng ngành nghề mà điều kiện kinh doanh cũng như thủ tục xin giấy phép con sẽ khác nhau. Thông thường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Phương án kinh doanh;
 • Chương trình kinh doanh;
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh;
 • Các giấy tờ tùy thân của người đứng đầu kinh doanh, các thành viên trong công ty.

Thời gian xin giấy phép con, giấy phép có điều kiện

Tổng thời gian cho việc xin giấy phép con, giấy phép có điều kiện cho khách hàng thời gian kéo dài khoảng 10 – 20 ngày làm việc, tùy thuộc vào việc giấy tờ cung cấp có đầy đủ, kịp thời cho cơ quan chức năng hay không.

Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Tùy theo loại hình Giấy phép kinh doanh có điều kiện mà sẽ có những cơ quan chuyên trách sẽ cấp giấy phép. Ví dụ như: Bộ Y tế sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; ….

Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ tại Công ty Luật KM UNION

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ Doanh nghiệp: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng và còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan đến Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh:
  • Bản sao Giấy phép kinh doanh, Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên góp vốn (đối với Doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên) danh sách cổ đông (đối với Doanh nghiệp cổ phần) danh sách thành viên hợp danh (đối với Doanh nghiệp hợp danh);
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với thành viên góp vốn là cá nhân), đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với thành viên góp vốn là tổ chức);
  • Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp cho người đại diện nộp hồ sơ;

Công ty Luật KM UNION cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép con, giấy phép kinh doanh có điều kiện chuyên nghiệp 

Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected]

Quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh có điều kiện tại Cty Luật KM UNION

 1. Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 2. Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với Công ty Luật KM UNION hay không;
 3. Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 4. Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 6. Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký giấy phép kinh doanh có điều kiện

Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh có điều kiện là bao nhiêu?

 • Tùy vào loại giấy phép kinh doanh có điều điện và tùy vào hồ sơ xin giấy phép mà KM UNION sẽ báo giá qua điện thoại/zalo/email/trực tiếp để Quý Khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với Công ty Luật KM UNION hay không.

Phí dịch vụ trọn gói chưa? Có cam kết ra giấy?

 • KM UNION luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho Khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy ( Được quy định rõ trong hợp đồng ký kết).

KM UNION có cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay không?

Thưa có. KM UNION là công ty Luật  chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Vào đây để xem Chi tiết dịch vụ làm giấy phép kinh doanh giá rẻ trọn góibảng giá dịch vụ làm giấy phép kinh doanh giá rẻ trọn gói

Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự (Thủ tục 2021)
Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy
Xin Cấp Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Chữa Cháy
Thủ Tục Thành Lập Công Ty Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy
Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
Hồ Sơ Xin Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm 2021

Công ty Luật KM UNION cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép con, giấy phép kinh doanh có điều kiện chuyên nghiệp 

Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected]

Designed by W.O.A.
blank