TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Pháp lý Bất động sản

Pháp lý Bất động sản

  • Giải quyết tranh chấp pháp lý bất động sản.
  • Làm chứng các giao dịch, thừa kế, sang tên, chuyển nhượng.
  • Soạn thảo, phiên dịch và rà soát các loại hợp đồng bất động sản.
  • Đăng ký, làm thủ tục cấp sổ mới, cấp lại sổ, thay đổi thông tin sổ, xin giấy phép xây dựng…
  • Thực hiện các dịch vụ khác liên quan bất động sản.
Designed by W.O.A.
blank