TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Dịch vụ Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài 2021

  • KM UNION
  • Services
  • Dịch vụ Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài 2021

Quý Khách cần thành lập Công ty có vốn đầu tư Nước ngoài 2021 một cách nhanh chóng và được các hỗ trợ đa dạng các dịch vụ Pháp lý, tìm mặt bằng, nhân sự,v.v…của Công ty Luật KM UNION thì vui lòng liên hệ ngay với chuyên viên tư vấn Pháp lý giàu kinh nghiệm của Công ty Luật KM UNION (Hỗ trợ 24/7):

Hotline/Zalo:  0932 124 427  |    Email: [email protected]

Khái niệm Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

– Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty được thành lập trên cơ sở 100% vốn đầu tư là từ nhà đầu tư nước ngoài hoặc có sự liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, pháp nhân) và nhà đầu tư Việt Nam (cá nhân/pháp nhân) mang Quốc tịch Việt Nam.

– Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Loại hình Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

a. Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

b. Thành Công ty liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cần cung cấp những tài liệu sau:

– Hộ chiếu của nhà đầu tư (bản sao chứng thực);

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn góp vào công ty sẽ thành lập tại Việt Nam;

Lưu ý: Giấy xác nhận số dư tài khoản trong trường hợp tài khoản được mở tại nước ngoài, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận này trước khi sử dụng tại Việt Nam.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân

Nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân cần cung cấp những tài liệu sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty;

– Điều lệ Công ty;

– Biên bản họp và quyết định công ty về việc thành lập công ty tại Việt Nam;

– Báo cáo tài chính kiểm toán công ty trong 2 năm gần nhất;

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại ngân hàng do nhà đầu tư mở tương ứng với số vốn góp vào công ty tại Việt Nam;

– Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của người sẽ được ủy quyền quản lý vốn của nhà đầu tư khi thành lập công ty tại Việt Nam.

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên sẽ được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia nhà đầu tư trước khi được sử dụng tại Việt Nam

Tài liệu cho việc thành lập Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Việt nam và nhà đầu tư nước ngoài

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam

Nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam sẽ cần chuẩn bị những tài liệu sau đây:

– Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của nhà đầu tư (bản sao chứng thực);

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn sẽ góp vào công ty tại Việt nam.

2. Đối với nhà đầu tư là pháp nhân Việt Nam

Nhà đầu tư là pháp nhân Việt Nam sẽ chuẩn bị những tài liệu sau đây:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ công ty;

– Biên bản họp, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên công ty về việc sẽ tham gia góp vốn với nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

– Hộ chiếu/chứng minh thư/thẻ căn cước của người sẽ đại diện cho công ty quản lý phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam;

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty Việt Nam tương ứng với số vốn sẽ góp vào công ty liên doanh;

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên là bản sao chứng thực

3. Đối với nhà đầu tư là cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Đối với nhà đầu tư là cá nhân, pháp nhân nước ngoài như đã trình bày ở mục trên.

4. Tài liệu khác liên quan khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Hợp đồng thuê nhà/Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà thuê;

– Bộ hồ sơ liên quan đến địa điểm thuê để chứng minh địa điểm thuê có chức năng kinh doanh văn phòng; (áp dụng địa điểm thuê là nhà tầng, tòa nhà).

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tư vấn trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đâu tư đối với hình thức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

– Tư vấn điều kiện cấp giấy phép đầu tư: Công ty Luật KM UNION sẽ tư vấn điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký dự án đầu tư và cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

– Tư vấn Ngành nghề kinh doanh: Công ty Luật KM UNION sẽ tư vấn các ngành nghề kinh doanh cấm đầu tư, ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ, ngành nghề kinh doanh yêu cầu giấy phép con, ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng nhận bảo hiểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh yêu cầu văn bản xác nhận,v.v…

– Tư vấn tỷ lệ vốn, hình thức đầu tư, phạm vi đầu tư, phạm vi đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư

– Tư vấn Vốn điều lệ, vốn đầu tư: Là cơ sở để cơ quan nhà nước đánh giá khả năng tài chính của nhà đầu tư cho dự án đầu tư, do đó, dựa trên ngành nghề kinh doanh và khả năng tài chính của nhà đầu tư, Công ty Luật KM UNION sẽ có những tư vấn về vốn đăng ký cho phù hợp.

– Tư vấn quy trình thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

– Tư vấn soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, xin chủ trương đầu tư, giải trình tính pháp lý hồ sơ….các công việc khác cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Tư vấn thuê đất, hỗ trợ thuế, ưu đãi đầu tư…

2. Công việc được thực hiện bởi Công ty Luật KM UNION

– Xem xét lại tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết cung cấp bởi nhà đầu tư, đưa ra ý kiến tư vấn cũng như đề xuất các thay đổi cần thiết để điều chỉnh lại các Giấy tờ tài liệu cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

– Dịch tất cả các tài liệu được cung cấp trong hồ sơ sang Tiếng Việt (nếu có);

– Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư trong quá trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan đăng ký đầu tư trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm tra hồ sơ cấp phép để đưa ra ý kiến chuyên môn đối với dự án đầu tư;

– Thông báo cho nhà đầu tư tất cả các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định hồ sơ;

– Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ (nếu có);

– Nhận Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký ký doanh từ cơ quan có thẩm quyền và gửi cho nhà đầu tư;

– Tiến hành đăng ký con dấu pháp nhân Công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho nhà đầu tư;

Sau khi nhà đầu tư nhận được giấy chứng nhận Đầu tư, con dấu pháp nhân, mã số thuế, Công ty Luật KM UNION sẽ hỗ trợ miễn phí cho nhà đầu tư trong 03 (ba) tháng với những công việc sau đây:

– Kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho nhà đầu tư;

– Cung cấp văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư;

– Trợ giúp các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư;

Quý Khách cần thành lập Công ty có vốn đầu tư Nước ngoài 2021 một cách nhanh chóng và được các hỗ trợ đa dạng các dịch vụ Pháp lý, tìm mặt bằng, nhân sự,v.v…của Công ty Luật KM UNION thì vui lòng liên hệ ngay với chuyên viên tư vấn Pháp lý giàu kinh nghiệm của Công ty Luật KM UNION (Hỗ trợ 24/7):

Hotline/Zalo:  0932 124 427  |    Email: [email protected]

Designed by W.O.A.
blank