TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Gói tư vấn Luật cho Doanh nghiệp trọn gói

 • KM UNION
 • Gói tư vấn Luật cho Doanh nghiệp trọn gói
Dịch vụ tư vấn Luật trọn gói

Các gói tư vấn Doanh nghiệp theo tháng

Để đáp ứng nhu cầu của Quý khách, Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn KM UNION chúng tôi mong muốn mang lại cho Quý khách các dịch vụ tư vấn đa dạng để hỗ trợ phát triển kinh doanh cho Quý khách:

Save

200,000 VND

Dịch vụ cung cấp

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 30 phút/tháng

Economic

500,000 VND

Dịch vụ cung cấp

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại:1 tiếng/tháng
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 30 phút/lần tư vấn
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ

Basic

1,500,000 VND

Dịch vụ cung cấp

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại:2 tiếng/tháng
 4. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 5. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 6. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu

Standard

5,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 3 giờ/tháng
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 2 giờ/lần tư vấn
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu
 8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 1 tiếng/lần tư vấn

Premium

10,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 3 tiếng/tháng
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 2 tiếng/lần tư vấn
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu
 8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 2 tiếng/lần tư vấn
 10. Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ
 11. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn: < 50 trang

Gold

20,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách:
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay):
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: không giới hạn
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 3 tiếng/lần tư vấn
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ:
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách:
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu:
 8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền:
 9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 4 tiếng/lần tư vấn
 10. Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ:
 11. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn:<100 trang
 12. Tư vấn quản lý lao động, quản lý nhân sự và quản lý hành chính nội bộ doanh nghiệp, rà soát các nội quy, quyết định và thỏa thuận:
 13. Hỗ trợ thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh:
 14. Hỗ trợ rà soát nội bộ doanh nghiệp: 1 năm/1 lần/1 tiếng

Save

2,400,000 VND

Dịch vụ cung cấp trọn gói/năm

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 30 phút/tháng

Economic

6,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp trọn gói/năm

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại:1 tiếng/tháng
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 30 phút/lần tư vấn
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ

Basic

16,200,000 VND

Dịch vụ cung cấp trọn gói/năm

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại:2 tiếng/tháng
 4. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 5. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 6. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu

Diamond

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách:
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: Không giới hạn
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 10 tiếng/lần tư vấn
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ:
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách:
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu:
 8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền:
 9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 6 tiếng/lần tư vấn:
 10. Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ:
 11. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn: < 200 trang
 12. Tư vấn quản lý lao động, quản lý nhân sự và quản lý hành chính nội bộ doanh nghiệp, rà soát các nội quy, quyết định và thỏa thuận:
 13. Hỗ trợ thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh:
 14. Hỗ trợ rà soát nội bộ doanh nghiệp: 2 tiếng/lần/năm

Notice:

 • Giá trên chưa bao gồm VAT;
 • Đối với các yêu cầu của Quý khách vượt quá số giờ quy định trong một tháng, chúng tôi sẽ tính phí riêng trên số giờ vượt quá đó;
 • Giá trên không bao gồm các chi phí thực tế phát sinh như điện thoại, fax, đi lại, đăng ký, vận chuyển, gửi thư và các chi phí thực trả phát sinh khác khi chúng tôi thay mặt Quý khách thực hiện dự án, các chi phí thực tế phát sinh này sẽ được tính phí riêng dựa trên các khoản thực trả;
 • Các gói dịch vụ Save (2.400.000 đồng/năm) và Economic (6,000,000/năm), thời hạn ký hợp đồng và thanh toán tối thiểu 12 tháng; gói này rất thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp ít phát sinh các nhu cầu tư vấn pháp lý.
 • Các gói dịch vụ Basic, Standard and Premium, thời hạn ký hợp đồng và thanh toán tối thiểu 3 tháng;
 • Các gói dịch vụ khác, thời hạn ký hợp đồng tùy theo thỏa thuận và thanh toán trước ngày 30 hàng tháng;
 • Đối với các yêu cầu vượt quá giá trị của gói dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách và gửi thư mời giao kết một dịch vụ trọn gói hoặc dịch vụ tư vấn theo giờ thực tế.
Designed by W.O.A.
blank