TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 • KM UNION
 • Services
 • Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

Thủ tục xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng rách nát trong quá trình sử dụng

Những lưu ý khi cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài trong trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng.

– Thời hạn của hộ chiếu còn giá trị sử dụng tối thiểu là 13 tháng.

– Đối với trường hợp người lao động nước ngoài: Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động của người nước ngoài phải còn đủ 12 tháng (Trong trường hợp GPLĐ hoặc giấy miễn GPLĐ không còn đủ 12 tháng thì trường hợp này phải chuyển sang cấp visa);

– Đối với nhà đầu tư có thể xin cấp thẻ tạm với thời hạn tạm trú bằng với thời hạn của thẻ cũ hoặc dài hơn thời hạn của thẻ cũ nhưng tối đa không quá 5 năm theo quy định.

– Đối với người có vợ hoặc chồng, trẻ em có mẹ Việt Nam có thể xin cấp thẻ tạm trú với thời hạn tương đương của thẻ tạm trú cũ hoặc có thể xin cấp với thời hạn dài hơn nhưng tối đa không quá 5 năm theo quy định.

– Khi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú yêu cầu người làm mất thẻ hoặc làm hư hỏng thẻ phải có văn bản giải trình trình bày rõ việc việc mất thẻ hoặc hư hỏng thẻ nộp kèm với bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú được trình bày.

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định có  được bảo lãnh cho thân nhân của mình xin cấp thẻ tạm trú theo diện thẻ tạm trú thăm thân. Thời gian của thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài có thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trên thẻ tạm trú của người bảo lãnh. 

1. Những trường hợp  được cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân có thân nhân người nước ngoài bảo lãnh:

– Người nước ngoài chưa đủ 18 tuổi có bố hoặc mẹ là người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định

– Vợ hoặc chồng của người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định

–  Những trường hợp khác không thuộc các trường hợp ở mục 1 và 2 nêu trên (Ví dụ như con trên 18 tuổi …..) thì được cấp thị thực có thời hạn tối đa là 06 tháng (không thuộc trường hợp cấp thẻ tạm trú.

2. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho thân nhân người nước ngoài

 – Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức nơi người nước ngoài bảo lãnh cho thân nhân của mình đang làm việc

 – Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp, tổ chức nơi người nước ngoài bảo lãnh cho thân nhân của mình đang làm việc;

– Hộ chiếu và thẻ tạm trú của người bảo lãnh (Trong trường hợp đã được cấp thẻ tạm trú)

– Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

– Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

– Hộ chiếu bản gốc của người xin cấp thẻ tạm trú;

– Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

– Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

– Giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh (đối với trẻ em do bố mẹ bảo lãnh)

3. Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

Trường hợp này doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính đều được.

4. Thời hạn làm thủ tục cấp thẻ tạm trú cho than nhân người nước ngoài

Thời gian theo quy định để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xin cấp thẻ tạm trú xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể

Hồ sơ pháp lý đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1. Hồ sơ pháp lý xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định mới.

Hồ sơ pháp lý của công ty, doanh nghiệp, tổ chức … có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nộp trước khi người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Theo quy định  tại khoản 2 Điều 16 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân tại Việt Nam được thực hiện theo quy định sau:

– Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (Giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của VPDD, chi nhánh …..)

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

2. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú khi người nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Điều 37 Luật số 47/2014/QH2013

– Hộ chiếu bản gốc (Lưu ý hộ chiếu có thị thực đúng mục đích làm việc, trường hợp trước đó người lao động nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng);

– Giấy phép lao động hoặc Giấy miễn giấy phép lao động của người nước (Còn thời hạn tối thiểu 1 năm)

 Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

– Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

– Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

– Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

–  Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật số 47/2014/QH2013 (Ví dụ như Giấy phép lao động, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh ……….)

3. Nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú và thời hạn làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;

b Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh  xem xét cấp thẻ tạm trú

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư là người góp vốn tại công ty VN, vốn đầu tư góp được thể hiện trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty. Nhà đầu tư sử dụng visa, thẻ tạm trú theo diện đầu tư do công ty người nước ngoài đầu tư bảo lãnh và có ký hiệu là ĐT.
Thẻ tạm trú nói chung và thẻ tạm trú ĐT nói riêng được cấp sau khi vào Việt Nam và đang sử dụng visa ĐT còn hạn do công ty người nước ngoài đầu tư bảo lãnh (Nghĩa là người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam).
1. Căn cứ pháp lý cho việc cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư người nước ngoài.

  • Luật số 47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Luật số 51/2019/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  • Nghị định số 82/2015/NĐ-CP Quy định về việc miễn thị thực visa cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là chồng, vợ hoặc con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.
  • Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Hồ sơ thủ tục gồm:

  • Hộ chiếu gốc + thẻ tạm trú (nếu có)
  • Giấy chứng nhận đầu tư bản sao y chứng thực
  • Giấy xác nhận tạm trú bản copy
  • Ảnh 2×3 (02 ảnh)
  • Hồ sơ ký đóng dấu

3. Giải quyết cấp thẻ tạm trú 5 năm cho người nước ngoài được thực hiện như sau

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Quý khách là nhà đầu tư nước ngoài cần làm thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam nhưng chưa rõ thủ tục như thế nào hãy liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạn được hợp tác cùng quý khách!

Thủ tục xin cấp mới và gia hạn thẻ tạm trú thời hạn 01 năm

Thẻ tạm trú: Là một loại visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm và cao nhất là 05 năm và có giá trị thay thế thị thực. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất, nhập cảnh ở Việt Nam trong thời hạn của thẻ tạm trú. Thời hạn tối đa của thẻ tạm trú luôn ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu là 30 ngày.

1. Người nước ngoài xin cấp mới hoặc gia hạn thẻ tạm trú có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú tại một trong hai cơ quan sau:

  • Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
  • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Tỉnh.

2. Thời hạn chờ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trong 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ.

3. Các đối tượng người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú 1 năm trở lên:

  • Người nước ngoài có Giấy Phép Lao Động
  • Người nước ngoài có Giấy Miễn Giấy Phép Lao Động
  • Người nước ngoài là Nhà Đầu Tư
  • Người nước ngoài có Vợ, Chồng, Bố, Mẹ là người Việt Nam
  • Luật sư được Bộ Tư Pháp cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam

4. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm:

  • Mẫu tờ khai Na6, Đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  • Mẫu tờ khai Na8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  • Ảnh 2cm x 3cm (2 chiếc)
  • Giấy phép lao động hoặc giấy phép miễn giấy phép lao động, giấy chứng nhận nhà đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định bổ nhiệm chức vụ, Giấy chứng nhận kết hôn (Tùy từng trường hợp đối tượng sẽ tương ứng với loại giấy tờ cần có)
  • Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 1 năm.

5. Gia hạn thẻ tạm trú 1 năm cho người nước ngoài

  • Mẫu tờ khai Na6, Đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.
  • Mẫu tờ khai Na8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  • 2 ảnh 2cm x 3cm
  • Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 13 tháng.
  • Thẻ tạm trú cũ
  • Và tùy vào từng trường hợp sẽ phải có them Giấy phép lao động, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy kết hôn

Quý khách muốn làm thẻ tạm trú 01 năm nhưng chưa rõ quy trình thủ tục như thế nào? Quý khách hãy liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được tư vấn rõ hơn.

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú kí hiệu LĐ cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có Giấy phép lao động. Đối với người lao động nước ngoài có giấy phép lao động được cấp thẻ tạm trú kí hiệu LĐ có thời hạn tối đa là 02 năm. Do đó, tùy vào thời hạn của hợp đồng làm việc mà người lao động nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú với thời hạn 01 năm hay 02 năm.

1. Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú như sau:

  • Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn hạn sử dụng tối thiểu là 13 tháng (Trong trường hợp hộ chiếu còn hạn 13 tháng thì Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ cấp thẻ tạm trú với thời hạn tối đa là 12 tháng).
  • Người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã, phường theo đúng quy định.
  • Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (Thị thực phải có ký hiệu là LĐ).
  • Có văn bản xác nhận giấy phép lao động của Cơ quan quản lý lao động nước ngoài.

2. Nơi nộp hồ sơ: Người yêu cầu xin cấp thẻ tạm trú nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

3. Thời gian chờ nhận kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm:

  • Giấy phép Đăng kí kinh doanh,/Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của chi nhánh…
  • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA6.
  • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú của người nước ngoài theo mẫu NA8.
  • Hộ chiếu bản gốc còn thời hạn tối thiểu là 13 tháng.
  • Giấy phép lao động bản gốc.
  • Giấy tờ chứng minh có khai báo tạm trú tại địa phương có dấu xác nhận của Công an xã/phường nơi người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.
  • 02 ảnh cỡ 2×3 (phông nền trắng)
  • Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

 

Cần tư vấn và hỗ trợ về việc xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài quý khách vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được trợ giúp.

Hướng dẫn cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư

Thẻ tạm trú được coi là một loại visa dài hạn do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Trong thời hạn của thẻ tạm trú, người nước ngoài không phải xin visa, được xuất nhập cảnh nhiều lần.

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú diện đầu tư là người nước ngoài phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh là thành viên góp vốn, cổ đông của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà người nước ngoài đầu tư sẽ trực tiếp làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư tại Cục quản lý xuất nhập cảnh theo quy định.

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư kí hiệu là ĐT có thời hạn từ 01 năm đến tối đa 03 năm. Khi thời hạn của thẻ tạm trú sắp hết, nếu nhà đầu tư vẫn muốn ở lại Việt Nam thì có thể làm thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú.

1. Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo lãnh và người nước ngoài.

  • Doanh nghiệp bảo lãnh phải là doanh nghiệp do người nước ngoài đầu tư và còn đang hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp.
  • Người nước ngoài phải có hộ chiếu còn thời hạn theo quy định và không thuộc các đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam.

2. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú ĐT bao gồm.

3. Hồ sơ và kết quả thẻ tạm trú.

  • Hồ sơ được lập thành 01 bộ nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh trong thời hạn 05 ngày.

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục.

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài mua nhà hoặc bất động sản tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có mua nhà tại Việt Nam và làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại thì người nước ngoài có quyền mua nhà và sở hữu nhà tại Việt Nam, đây là một quy định mới được áp dụng cho người nước ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, cư trú và làm việc cho người nước ngoài.

Sau khi ký hợp đồng mua nhà/căn hộ với chủ đầu tư hoặc với người chuyển nhượng là cá nhân thì khi nhận nhà sau đó thủ tục pháp lý tiếp theo là làm sổ đỏ (Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà). Tại thủ tục này ngoài các hồ sơ liên quan đến việc mua bán chuyển nhượng, hồ sơ thuế, các tờ khai ….. thì một tài liệu bắt buộc người nước ngoài phải cung cấp trong hồ sơ xin cấp sổ đỏ là thẻ tạm trú hợp pháp tại Việt Nam.

Thẻ tạm trú/cư trú cho người nước ngoài là một loại thị thực do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp cho người nước ngoài. Thời hạn của thẻ tạm trú có thời hạn tối thiểu là 1 năm (đủ 12 tháng) và có thời hạn tối đa là 5 năm tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn tối đa 2 năm, cấp cho nhà đầu tư có thời hạn tối đa 5 năm và cấp cho người nước ngoài với mục đích thăm thân nhân là người Việt Nam có thời hạn tối đa 5 năm.

1. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam để làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.

– Hộ chiếu gốc (Còn hạn tối thiểu 13 tháng)

– 02 ảnh 2cmx3cm (Nền trắng, không đeo kính, mắt nhìn thẳng)

– Mẫu xác nhận xin cấp thẻ tạm trú theo mẫu NA6 hoặc NA7 tuỳ vào từng trường hợp cụ thể

– Tờ khai thông tin xin cấp thẻ tạm trú NA8

– Giấy tờ chứng minh về lao động, đầu tư hoặc thăm thân nhân (Một trong các loại giấy tờ đó)

2. Nộp hồ sơ và thời gian làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

– Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.

– Thời gian giải quyết xin cấp thẻ tạm trú là 05 ngày làm việc (Trừ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định)

Người nước ngoài có thắc mắc gì về việc xin cấp thẻ tạm trú cho trường hợp xin cấp thẻ tạm trú để làm sổ đổ (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà …) xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn làm các thủ tục.

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện, xúc tiến thương mại thay mặt doanh nghiệp. Văn phòng đại diện được sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định của Luật lao động và các công ước về lao động mà Việt Nam tham gia.

Tại Việt Nam có 2 hình thức văn phòng đại diện đó là: Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài (công ty có trụ sở chính tại nước ngoài và có văn phòng đại diện tại Việt Nam) và Văn phòng đại diện của công ty trong nước (Công ty không phân biệt nguồn vốn trong nước hay nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam đồng thời mở văn phòng đại diện tại Việt Nam)

1. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

A. Yêu cầu đối với văn phòng đại diện và người nước ngoài

– Văn phòng đại diện đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng

– Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

– Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN, LĐ hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ) và do chính văn phòng đại diện bảo lãnh trước đó.

B. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện

– Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện

– Mẫu đăng ký con dấu và chữ ký của trưởng văn phòng đại diện NA16

– Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6

– Mẫu thông tin tờ khai người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú NA8

– Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu là 1 năm (Đủ 12 tháng)

– Giấy giới thiệu của văn phòng đại diện cử nhân viên đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

C. Hồ sơ và nhận kết quả thẻ tạm trú của văn phòng đại diện

– Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

– Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

2. Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện của công ty trong nước

A. Yêu cầu đối với văn phòng đại diện và người nước ngoài

– Văn phòng đại diện đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng

– Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

– Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN, LĐ hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ) và do chính văn phòng đại diện bảo lãnh trước đó.

B. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho văn phòng đại diện

– Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam

– Giấy uỷ quyền của công ty cho Văn phòng đại diện bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện

– Mẫu đăng ký con dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty và  trưởng văn phòng đại diện của văn phòng đại diện NA16

 Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài  làm việc tại văn phòng đại diện NA6

– Mẫu thông tin tờ khai người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú NA8

– Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu 01 năm (Đủ 12 tháng)

– Giấy giới thiệu của văn phòng đại diện cử nhân viên đi làm thủ tục

C. Hồ sơ và nhận kết quả visa của văn phòng đại diện

– Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

– Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

Nếu có vấn đề gì cần tìm hiểu thêm về thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài  doanh nghiệp có thể liên hệ với Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được tư vấn chính xác cho những trường hợp xin visa thị thực cụ thể.

Thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh

Hiện nay tại Việt Nam phổ biến có 2 hình thức chi nhánh đó là: Chi nhánh của công ty nước ngoài (Công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài) và Chi nhánh của công ty trong nước (Công ty không phân biệt nguồn vốn trong nước hay nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam đồng thời mở chi nhánh tại Việt Nam)

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, hoạt động theo uỷ quyền của công ty và thực hiện chức năng kinh doanh với những lĩnh vực được ghi nhận trong giấy phép hoạt động. Chúng tôi xin trình bày các thủ tục liên quan đến việc xin cấp thẻ tạm trú cho 2 trường hợp chi nhánh này.

1. Thủ tục xin cấp thẻ cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh của công ty nước ngoài

A. Yêu cầu đối với chi nhánh và người nước ngoài

– Chi nhánh hiện tại đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng

– Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

– Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN, LĐ hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ) và do chính chi nhánh bảo lãnh trước đó.

B. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh

– Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện

– Mẫu đăng ký con dấu và chữ ký của giám đốc chi nhánh NA16

– Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6

– Mẫu thông tin tờ khai người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú NA8

– Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu là 1 năm (Đủ 12 tháng)

– Giấy giới thiệu của chi nhánh cử nhân viên đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

C. Hồ sơ và nhận kết quả thẻ tạm trú của chi nhánh

– Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

– Hồ sơ thẻ tạm trú hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

2. Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh của công ty trong nước

A. Yêu cầu đối với chi nhánh và người nước ngoài

– Chi nhánh công ty đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng

– Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

– Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN, LĐ hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ) và do chính chi nhánh bảo lãnh trước đó.

B. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho trường hợp làm việc tại chi nhánh

– Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam

– Giấy uỷ quyền của công ty cho chi nhánh công ty bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của chi nhánh công ty

– Mẫu đăng ký con dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh NA16

Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở chi nhánh NA6

– Mẫu thông tin tờ khai người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú NA8

– Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu 01 năm (Đủ 12 tháng)

– Giấy giới thiệu của chi nhánh cử nhân viên đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

C. Hồ sơ và nhận kết quả thẻ tạm trú

– Hồ sơ xin cấp thẻ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

– Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả là thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

Để được tư vấn từng trường hợp cụ thể xin vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected]  để được tư vấn và giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Hướng dẫn cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú diện đầu tư là người nước ngoài phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh là thành viên góp vốn, cổ đông của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà người nước ngoài đầu tư sẽ trực tiếp làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư tại Cục quản lý xuất nhập cảnh theo quy định.

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư kí hiệu là ĐT có thời hạn từ 01 năm đến tối đa 03 năm. Khi thời hạn của thẻ tạm trú sắp hết, nếu nhà đầu tư vẫn muốn ở lại Việt Nam thì có thể làm thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú.

1. Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo lãnh và người nước ngoài.

  • Doanh nghiệp bảo lãnh phải là doanh nghiệp do người nước ngoài đầu tư và còn đang hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp.
  • Người nước ngoài phải có hộ chiếu còn thời hạn theo quy định và không thuộc các đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam.

2. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú ĐT bao gồm.

3. Hồ sơ và kết quả thẻ tạm trú.

  • Hồ sơ được lập thành 01 bộ nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh trong thời hạn 05 ngày.

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục.

Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Designed by W.O.A.
blank