TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Bản tin Pháp luật

Hợp đồng giả cách là gì? Hệ lụy của việc ký Hợp đồng giả cách

Sự phát triển kinh tế của Việt Nam tác động đến nhu cầu về vay vốn cho hoạt động sản xuất và các nhu cầu về tiêu dùng tăng lên làm cho hoạt động vay tài sản phát triển rất sôi động. Tuy nhiên, cùng với đó phát sinh nhiều biến tướng của hợp đồng […]
Chi tiết
blank

Giấy phép nhập khẩu là gì? Quy trình xin giấy phép nhập khẩu 2023

Để đáp ứng với thị trường kinh tế Việt Nam hội nhập thì việc xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu ngày cần đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm được thời gian cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy giấy phép xuất nhập khẩu là gì và có các loại giấy […]
Chi tiết
blank

Nghị quyết 18-NQ/TW: Quyền sử dụng đất không phải quyền sở hữu

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu là nội dung tại Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa […]
Chi tiết
blank

Danang International Airport

Danang International Airport is the 3rd largest and busiest airport in Vietnam, after Tan Son Nhat International Airport (Ho Chi Minh City) and Noi Bai International Airport (Hanoi). It is situated in Duy Tan Ward, Hai Chau District, about 3km from Danang City Center. Danang Airport is a vital transportation hub in Central, connecting between North and […]
Chi tiết
blank

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử là gì?

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ Điều 386 Chương XXIV Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) quy định tội vi phạm việc niêm phong, kê biên […]
Chi tiết
blank

Bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2021/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng, đơn cử như: – Quyết định 118-TTg ngày 26/3/1993 về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng […]
Chi tiết
Designed by W.O.A.
blank