TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Bản tin Pháp luật

blank

Từ 1/7/2022: Hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử trong trường hợp nào?

 Trong Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ vừa được ban hành gần đây, có một chi tiết đáng chú ý là sẽ có 3 trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử. Cụ thể, […]
Chi tiết
blank

Nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, có bị mất quyền lợi về sau?

  Người lao động nhận khoản hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì sau này có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Bị mất quyền lợi gì hay không?  Theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ […]
Chi tiết
blank

Cần làm gì để được nhà nước giảm tiền thuê đất năm 2021?

  Câu hỏi: Chính phủ giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2021 với cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, vậy thủ tục hưởng chính sách này như thế nào? Trả lời: Căn cứ điều 1 và điều 2 và điều 3 Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng, giảm 30% […]
Chi tiết
blank

Thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc mới nhất 2021

 Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021 được hướng dẫn theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH (khoản 26 Điều 1), cụ thể như sau: Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương […]
Chi tiết
Designed by W.O.A.
blank