TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Tổng hợp

Người dân có quyền xem bản đồ quy hoạch khu vực đang sinh sống?

 Sơ đồ thửa đất được thể hiện rõ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì thế bạn sẽ có thể tự mình xem sơ đồ thửa đất nếu có sở hữu loại giấy tờ này. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đất […]
Chi tiết
blank

“Trụ đỡ” của nền kinh tế đang lung lay

 Ngành nông nghiệp được ví như “trụ đỡ” của nền kinh tế nhưng đang có dấu hiệu “lung lay” trước tác động mạnh của dịch Covid-19. Minh chứng rõ nét nhất là xuất khẩu của toàn ngành đã “hụt hơi” do khó khăn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ; trong khi đó, nhập […]
Chi tiết
Designed by W.O.A.
blank