TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Cập nhật Pháp lý mới

Nghị quyết 18-NQ/TW: Quyền sử dụng đất không phải quyền sở hữu

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu là nội dung tại Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa […]
Chi tiết
blank

05 quy định mới từ 01/9/2021 mà người có nhà đất nên biết

Sau đây là 05 quy định mới về chuyển mục đích sử đụng đất, về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là sổ đỏ)… tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai […]
Chi tiết
blank

Thủ tục mua bán đất đai (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) năm 2021

Thủ tục mua bán đất đai (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) năm 2021. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hay thường gọi là thủ tục mua bán đất đai) là một thủ tục quan trọng mà ai cũng cần nắm vững, nếu bạn chưa nắm vững thì nên tìm hiểu thật kỹ […]
Chi tiết
Designed by W.O.A.
blank