TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Phân chia tài sản khi ly hôn

* TÀI SẢN CHUNG – TÀI SẢN RIÊNG VỢ CHỒNG

1. Tài sản chung vợ chồng: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra …

2. Tài riêng vợ chồng:  Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn …

* TƯ VẤN PHÂN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn theo các nguyên tắc sau:

1. Phương pháp Thỏa thuận:

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Phương pháp Tòa án chia tài sản:

Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên …

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

Để biết thêm thủ tục ly hôn, dịch vụ tư vấn ly hôn, dịch vụ giải quyết ly hôn, tư vấn thủ tục ly hôn, các bước thực hiện ly hôn, phân chia tài sản chung, nhận nuôi con,…trong đó cả việc giải quyết ly hôn với người nước ngoài  nhanh chóng, kịp thời,… vui lòng liên hệ với Công ty Luật KM UNION trụ sở tại TP.HCM, tư vấn 24/7 và trực tuyến toàn quốc:

Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected]

Designed by W.O.A.
blank