TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

CÁC GÓI TƯ VẤN PHÁP LÝ DÀNH CHO CÁ NHÂN

 • KM UNION
 • CÁC GÓI TƯ VẤN PHÁP LÝ DÀNH CHO CÁ NHÂN
CHI TIẾT CÁC GÓI TƯ VẤN PHÁP LÝ DÀNH CHO CÁ NHÂN

Không phải đợi đến lúc cấp thiết mới cần nhờ tới Luật sư. Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn KM UNION chúng tôi mong muốn mang lại cho Quý khách các dịch vụ tư vấn đa dạng để hỗ trợ Quý khách đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong mọi mặt của cuộc sống hằng ngày.

Save

200,000 VND

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 1 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 6. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái

Economic

500,000 VND

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 3 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 6. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái

Basic

1,500,000 VND

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 10 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 6. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái

Standard

5,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 40 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 6. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 1 tiếng/lần tư vấn
 7. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 8. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái

Premium

10,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 100 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 6. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 2 tiếng/lần tư vấn
 7. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn: <50 trang
 8. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 9. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái
 10. Tư vấn các vấn đề liên quan đến tài chính như: phá sản, hợp đồng vay,…

Gold

20,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: Không giới hạn
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 6. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 4 tiếng/lần tư vấn
 7. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn: <100 trang
 8. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 9. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái
 10. Tư vấn các vấn đề liên quan đến tài chính như: phá sản, hợp đồng vay,…
 11. Tư vấn chung về các vấn đề liên quan đến kinh doanh. Đối với các vấn đề cụ thể, phức tạp, chúng tôi sẽ thảo luận về mức phí phát sinh trước khi thực hiện

2.400.000 VND/Năm

Save

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 1 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 6. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái

Economic

6.000.000 VND/Năm

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 3 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 6. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái

Basic

16.200.000 VND/Năm

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: 10 câu hỏi/tháng
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 6. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái

Diamond

30,000,000 VND

Dịch vụ cung cấp:

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực mà quý khách quan tâm (Quý khách chọn một lĩnh vực và chúng tôi chỉ cập nhật duy nhất lĩnh vực đó)
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay). Chỉ cung cấp form mẫu Tiếng Việt. Nếu khách hàng cần dịch sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ tính phí dịch thuật
 3. Trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc tin nhắn: Không giới hạn
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến lao động như: chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp về bồi thường hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động,…
 5. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 6. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 6 tiếng/lần tư vấn
 7. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn: <200 trang
 8. Tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản của cá nhân như: di chúc, văn bản ủy thác, ủy quyền sử dụng bất động sản.
 9. Tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình như: kết hôn, ly hôn, con cái
 10. Tư vấn các vấn đề liên quan đến tài chính như: phá sản, hợp đồng vay,…
 11. Tư vấn chung về các vấn đề liên quan đến kinh doanh. Đối với các vấn đề cụ thể, phức tạp, chúng tôi sẽ thảo luận về mức phí phát sinh trước khi thực hiện

Dịch vụ cung cấp:

 1. Giá trên chưa bao gồm VAT; và bao gồm các câu hỏi liên quan đến khách hàng, vợ/chồng, con cái chưa thành niên của khách hàng
 2. Đối với các yêu cầu của Quý khách vượt quá số giờ quy định, hoặc vượt quá số câu hỏi quy định trong một tháng, chúng tôi sẽ tính phí riêng trên số giờ vượt quá hoặc số câu hỏi vượt quá đó;
 3. Giá trên không bao gồm các chi phí thực tế phát sinh như điện thoại, fax, đi lại, đăng ký, vận chuyển, gửi thư và các chi phí thực trả phát sinh khác khi chúng tôi thay mặt Quý khách thực hiện dự án, các chi phí thực tế phát sinh này sẽ được tính phí riêng dựa trên các khoản thực trả;
 4. Các gói dịch vụ Save (2.400.000 đồng/năm)Economic (6,000,000/năm), thời hạn ký hợp đồng và thanh toán tối thiểu 12 tháng
 5. Các gói dịch vụ Basic, Standard and Premium, thời hạn ký hợp đồng và thanh toán tối thiểu 3 tháng;
 6. Các gói dịch vụ khác, thời hạn ký hợp đồng tùy theo thỏa thuận và thanh toán trước khi chúng tôi bắt đầu công việc
 7. Đối với các yêu cầu vượt quá giá trị của gói dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách và gửi thư mời giao kết một dịch vụ trọn gói hoặc dịch vụ tư vấn theo giờ thực tế.
Designed by W.O.A.
blank