TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • KM UNION
 • Services
 • Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Nhà quản lý

Nhà quản lý là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát công ty một cách  hiệu quả, là người nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định điều lệ công ty.

Nhà quản lý được quy định cụ thể trong Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:“Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của doanh nghiệp.

Người nước ngoài làm việc ở vị trí Nhà quản lý khi xin cấp giấy phép lao động sẽ bao gồm một số chức danh sau:

  • Nhà quản lý – Chủ tịch công ty;
  • Nhà quản lý – Tổng Giám đốc;
  • Nhà quản lý – Giám đốc;
  • Nhà quản lý – Phó Giám đốc;
  • Nhà quản lý – Trưởng văn phòng đại diện.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

  • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
  • Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động vị trí nhà quản lý:

Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp.
  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu như sau:
   • Mẫu số 1- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đăng ký lần đầu)
   • Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đã được chấp thuận nhưng có sự thay đổi)
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

B. Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý như sau:

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài (Mẫu số 07 ban hành kèm theo thông tư 40/2016)
  • Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Văn bản xác nhận là nhà quản lý có hợp pháp hóa lãnh sự – 01 bản sao dịch công chứng sang tiếng Việt.
  • Quyết định bổ nhiệm
  • Điều lệ công ty (trong 1 số trường hợp cụ thể) – 01 bản sao chứng thực
  • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế thời hạn không quá 12 tháng từ ngày cấp.
  • Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.
  • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
  • Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ để làm GPLĐ)

Lưu ý: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận nhà quản lý, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe,… phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt

B. Hồ sơ và kết quả:

  • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ.
  • Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chuyên gia kỹ thuật

Chuyên gia kỹ thuật là những người được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật cụ thể, có kinh nghiệm thực hành công việc và kỹ năng thực tiễn, lý luận, hiểu biết tốt về chuyên môn kỹ thuật như chuyên gia kỹ thuật cơ khí, chuyên gia kỹ thuật hóa học, chuyên gia kỹ thuật điện, chuyên gia kỹ thuật xây dựng,…

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê các chuyên gia kĩ thuật người nước ngoài vào làm việc để tư vấn, giám sát kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp. Để các chuyên gia người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời gian dài trên 03 tháng thì các doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền. Trong thủ tục đề nghị cấp phép lao động, các doanh nghiệp cần phải nêu chính xác vị trí và chức danh công việc mà người nước ngoài sẽ đảm nhận tại doanh nghiệp.

Chúng tôi hướng dẫn trình tự, thủ tục xin cấp phép cho chuyên gia kỹ thuật người nước ngoài như sau:

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

  • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
  • Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động vị trí Chuyên gia kỹ thuật nước ngoài như sau:

Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp.
  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu như sau:
   • Mẫu số 1- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đăng ký lần đầu)
   • Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đã được chấp thuận nhưng có sự thay đổi)
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

B. Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài (Mẫu số 07);
  • Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Bằng đại học phù hợp với vị trí làm việc tại Việt Nam có hợp pháp hóa lãnh sự – 01 bản sao dịch công chứng sang tiếng Việt
  • Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc trên 3 năm phù hợp với vị trí làm viêc tại Việt Nam – có hợp pháp hóa lãnh sự – 01 bản sao dịch công chứng sang tiếng Việt.
  • Hoặc Văn bản xác nhận là chuyên gia kỹ thuật do nước ngoài cấp phù hợp với vị trí làm việc tại Việt Nam sẽ có giá trị thay thế cho bằng đại học và xác nhận kinh nghiệm.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế thời hạn không quá 12 tháng từ ngày cấp.
  • Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.
  • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
  • Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ để làm GPLĐ)

Lưu ý: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận chuyên gia kỹ thuật, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe,… phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

B. Hồ sơ và kết quả:

  • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ:
  • Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục. Công ty Luật KM UNION rất hân hạnh được tư vấn cho quý khách!

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc

Giám đốc là người có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh của công ty đồng thời chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về quyền và nghĩa vụ được giao.

Theo Điều 116, Mục 2, Chương IV, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao”.

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê người nước ngoài làm Giám đốc cho công ty.  Để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Các doanh nghiệp cần phải thể hiện chính xác vị trí công việc và chức danh công việc mà người nước ngoài sẽ đảm nhiệm trong báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

  • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
  • Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho Giám đốc như sau:

Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp.
  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu như sau:
   • Mẫu số 1- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đăng ký lần đầu)
   • Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đã được chấp thuận nhưng có sự thay đổi)
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

B. Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm:

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài (Mẫu số 07);
  • Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Văn bản xác nhận là nhà quản lý có hợp pháp hóa lãnh sự – 01 bản sao dịch công chứng sang tiếng Việt;
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
  • Điều lệ công ty (trong 1 số trường hợp cụ thể) – 01 bản sao chứng thực;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế thời hạn không quá 12 tháng từ ngày cấp;
  • Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp;
  • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
  • Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ để làm GPLĐ);
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

Lưu ý: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận nhà quản lý, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe,… phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt

B. Hồ sơ và kết quả:

  • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ:
  • Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty là người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và quyết định chiến lược phát triển của công ty, tổ chức và điều hành hoạt động của công ty, là một người hội tụ đầy đủ năng lực và phẩm chất quản lý và phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Chủ Tịch công ty được quy định rõ trong điều 80 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: “Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty”.

Người nước ngoài được các doanh nghiệp tại Việt Nam thuê làm việc ở vị trí Nhà quản lý với chức danh là Chủ tịch công ty thì người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép lao động theo quy định của Việt Nam.

Doanh nghiệp nơi người nước ngoài làm việc sẽ trực tiếp làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài.

Chúng tôi hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở vị trí Nhà quản lý với chức danh công việc là Chủ tịch công ty như sau:

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gồm:

  • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
  • Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho Chủ tịch công ty:

Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp.
  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu như sau:
   • Mẫu số 1- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đăng ký lần đầu)
   • Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đã được chấp thuận nhưng có sự thay đổi)
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

B. Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài (Mẫu số 07)
  • Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Văn bản xác nhận là nhà quản lý có hợp pháp hóa lãnh sự – 01 bản sao dịch công chứng sang tiếng Việt.
  • Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch công ty;
  • Điều lệ công ty (trong 1 số trường hợp cụ thể) – 01 bản sao chứng thực
  • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế thời hạn không quá 12 tháng từ ngày cấp.
  • Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.
  • 02 ảnh mầu (kích thước 4x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
  • Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ để làm GPLĐ)
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

Lưu ý: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận nhà quản lý, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe,… phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt

B. Hồ sơ và kết quả:

  • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ:
  • Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật người nước ngoài được định nghĩa là người nước ngoài được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo ở nước ngoài.

Lao động kỹ thuật người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một trong bốn đối tượng phải xin cấp phép lao động khi làm việc tại Việt Nam theo quy định. Chúng tôi hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho Lao động kỹ thuật người nước ngoài như sau:

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

  • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
  • Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động vị trí Lao động kỹ thuật như sau:

Bước 1:Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp.
  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu như sau:
   • Mẫu số 1- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đăng ký lần đầu)
   • Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (áp dụng đối với công ty đã được chấp thuận nhưng có sự thay đổi)
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

B. Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

A. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài (Mẫu số 07)
  • Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Giấy tờ, chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm tại nước ngoài phù hợp với vị trí làm việc tại Việt Nam có hợp pháp hóa lãnh sự – 01 bản sao dịch công chứng sang tiếng Việt
  • Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc trên 3 năm phù hợp với vị trí làm viêc tại Việt Nam – có hợp pháp hóa lãnh sự – 01 bản sao dịch công chứng sang tiếng Việt.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế thời hạn không quá 12 tháng từ ngày cấp.
  • Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.
  • 02 ảnh mầu (kích thước 4x6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ để làm GPLĐ)

Lưu ý: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận lao động kỹ thuật, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe,… phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

B. Hồ sơ và kết quả:

  • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ:
  • Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0932 124 427  |   Email:  [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài

Công ty Luật KM UNION rất hân hạnh được tư vấn cho quý khách!

Designed by W.O.A.
blank